Til hovedinnhold

Industriell utvikling av et mesopelagisk fiske - miljøeffekter - OC2017 A-196

Industriell utvikling av et mesopelagisk fiske - miljøeffekter - OC2017 A-196

Kategori
Rapport
Sammendrag
Denne rapporten tar for seg to sentrale spørsmål i forbindelse med en potensiell utvikling av et kommersielt fiske etter mesopelagisk fisk:

1) Vil uttaket av mesopelagisk arter kunne påvirke næringsgrunnlaget til matfisk negativt?

2) Hva vil den sannsynlige effekten være dersom, alt annet likt, oljer og proteiner fra mesopelagisk råvare substituerer vegetabilsk råvare til fiskefôr. Hvor mye landbruksproduksjon og jordbruksareal estimert kan frigjøres til produksjon av mat?


Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • SINTEF Ocean / Administrasjon
År
Forlag
SINTEF Ocean
ISBN
978-82-7174-317-8