Til hovedinnhold
Norsk English

Ny design av silkasse for ombordhåndtering av pelagisk fisk

Sammendrag

Et forskningstokt med M/S Kings Bay ble gjennomført i desember 2009. Hensikten med toktet var å undersøke kvaliteten på NVG sild (norsk vårgytende sild) fanget med ringnot, pumpet om bord og transportert over silkasser av to ulike design; ny og tradisjonell, begge designet av MMC Tendos. Måleresultater og observasjoner gjort om bord og ved landanlegg tyder pa at det nye designet av silkassen kan være noe mer skånsom og redusere andelen blodflekker på filet sammenliknet med tradisjonell design. Det tas forbehold om at fangstmengde i nota og ulik fiskestørrelse i de forskjellige kastene kan påvirke resultatet. I tillegg er det ønskelig med gjentak av analysene for å øke datagrunnlaget

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2015

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

978-82-14-06004-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin