Til hovedinnhold
Norsk English

Implementering av norske oljer i COSIWEB

Sammendrag

COSIWEB (Computerized Oil Spill ldentification) er en internasjonal database som brukes i forbindelse med oljesølidentifikasjon, både for å sammenligne forurensningsprøver med mulige kilder i samme sak, men også med øvrige prøver i databasen.

Databasen har inneholdt svært få norske råoljer og oljeprodukter, men er nå oppdatert med 117 norske råoljer og 6 hybridoljer. COSIWEB er et nyttig screeningverktøy ved et oljesøl og databasen inneholder pr. i dag omlag 3600 oljer og oljeprodukter. Norge har 363 prøver i COSIWEB etter den oppdatering som SINTEF har gjort.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2017

Forlag

SINTEF Ocean

ISBN

978-82-7174-315-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin