Til hovedinnhold
Norsk English

Pelagisk kvalitet – fra hav til fat - Delrapport V -Tokt med M/S Traal (tråler) etter makrell, november 2003

Sammendrag

Hensikten med toktet var å etablere status for kvalitet på makrell fanget med trål. Gjennom kvalitetsmålinger, avdekke hvor og i hvilke deler av fangstprosessen og ombordhåndteringen den største kvalitetsforringelsen skjedde. Det ble foretatt en gjennomgang av fangstsituasjonen og logistikk om bord for å påpeke gode og mindre bra løsninger i forhold til fiskens kvalitet. Her er et utvalg av resultatene som ble funnet:
• Kjølekjeden var godt ivaretatt på turen. Fangsten ble pumpet raskt over i RSW-tanker som holdt -1,5 °C. Lasten ble kjølt ned til tilsvarende temperatur i løpet av 2-4 timer og holdt det fram til lossing ca 1 døgn senere.
• Hvordan trålredskapet blir håndtert har vesentlig betydning for fiskens kvalitet: Lang tauetid og store fiskemengder er negativt. Optimalisering av sekken kan bidra til en kvalitetsheving av råstoffet.
• Silekassen på M/S Traal bærer preg av flere ombygginger og spesielt total løftehøyde for fisken kan reduseres ved endring av arrangement. Generelt kan nytenkning vedrørende intern logistikk av fisk vurderes ved ny- eller ombygging.
• All fisk som ble tatt om bord var død ved ombordtaking. Dette skyldes nok både den forholdsvis lange tauetiden (4 t
20 min) og problemene båten hadde med sekken som måtte bøtes før pumpingen kunne starte.
• Det var forholdsvis lite av både redskapsmerker, klemskader og bloduttredelser på skinn, øyne og gjellelokk, mens bloduttredelser på bukfinne var det derimot forholdsvis mye av. Dette er skader som ofte oppstår i trålen pga. friksjon
mellom fisk og lin.
• Den visuelle vurderingen av filetene viste høyt innhold av blodflekker og mye gaping (muskelspalting). Grunnen til den høye verdien skyldes mest sannsynlig den hardhendte håndteringen fisken fikk under fangstprosessen, som under dette forsøket var ekstremt ugunstig ut ifra en kvalitetsmessig vurdering.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hanne Digre
  • Snorre Angell
  • Marit Sandbakk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • Ukjent

År

2004

Forlag

SINTEF Fiskeri og Havbruk

ISBN

978-82-14-06010-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin