Til hovedinnhold

Energi og klimaeffekter GCE Blue Maritime - OC2017 A-159

Energi og klimaeffekter GCE Blue Maritime - OC2017 A-159

Kategori
Rapport
Sammendrag
Rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan den maritime klyngen i Møre og Romsdal, GCE Blue Maritime, har bidratt til en mer energieffektiv og klimavennlig maritim næring. Resultat og konklusjoner baserer seg på intervju av viktige aktører, litteratur og offentlige datakilder. Klyngen har bidratt ved å stå bak utviklingen av viktige teknologier; være spesielt tidlig ute med å integrere nye og bedre løsninger; og ved å levere et stort volum av skip med disse nye løsningene. Felles mål, kort vei fra "dekk til direktør" og god helhetsforståelse har gitt grunnlaget for tillit og samarbeid, som er nødvendig for å ta den risikoen nye teknologier innebærer. Utover de konkrete teknologiene og produktene har klyngen spilt en viktig rolle i forskning og utvikling som har hatt positiv innflytelse på hele den globale maritime næringen.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
År
2017
Forlag
SINTEF Ocean
ISBN
978-82-7174-308-6