Til hovedinnhold
Norsk English

Utbedring av avløpsrør. Relining – et alternativ til utskifting

Sammendrag

Risikoen for lekkasjer fra avløpsrør øker med alderen. I de siste 15 årene har utbedring av rørene uten utskifting (relining) blitt et alternativ til å bytte avløpsrør av støpejern eller plast.

Ved behov for utbedring av avløpssystemet, enten grunnet lekkasje eller som del av planlagt vedlikehold, er det viktig å gjøre en helhetlig tilstandsanalyse. Utskifting eller forbedring av avløpsrør bør ses i sammenheng med tilstanden til vannrør, sluk og tettesjikt i våtrom. Det er lite hensiktsmessig å utføre relining dersom øvrige installasjoner trenger tilsvarende oppgradering i nærmeste framtid. Det er avgjørende at beslutningstakeren besitter tilstrekkelig kunnskap/kompetanse for å treffe riktige valg.

Sluttproduktets kvalitet er avhengig av både materialkvalitet og monteringsutførelse. Selv om materialegenskapene tilsier en antatt levetid på ca. 50 år, har mangelfull materialkvalitet eller dårlig utførelse medført at anlegg har sviktet etter kort tid i drift. Kvalitet og levetid bør også ses i sammenheng med produksjonstidspunkt ettersom påføringsmetoder og materialer har gjennomgått en positiv utvikling siden metoden først ble tatt i bruk.

Relining innomhus er et hensiktsmessig produkt ved riktig anvendelse. Hvis avløpsrørene er i en tilstand som vil tåle renovering, vannrør med samme føringsvei har en forventet restlevetid på over 10 år og våtrom har sluk med klemring (og membran), kan relining være et egnet tiltak.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2017

Forlag

SINTEF akademisk forlag

Hefte nr.

40

ISBN

978-82-536-1529-5

Vis denne publikasjonen hos Cristin