Til hovedinnhold

Using nanotechnology to remove ice from structures

Using nanotechnology to remove ice from structures

Kategori
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bioteknologi og nanomedisin
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
År
Forlag
Fagbokforlaget
Bok
Arctic Approach - The Northern Area Program
ISBN
978-82-450-2112-7
Side(r)
21 - 32