Til hovedinnhold

Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole

Kartlegging av utbredelse av leksehjelp i norsk skole

Kategori
Rapport
Sammendrag
Leksehjelpen i norsk skole har vokst i omfang de siste årene, fra å omfatte bare litt i overkant av 10 prosent av skolene for 6 år siden til nå å være et tilbud ved over halvparten av norske skoler, grunnskole som videregående opplæring. Leksehjelpen er i hovedsak organisert av den enkelte skole med lærere som leksehjelpere, den er rettet generelt mot alle elever og er ikke fagspesifikk. Den finnes på alle trinn i norsk skole, i hovedsak som et tilbud rettet mot flere trinn eller hele skolen. Mange leksehjelptilbud er knyttet til skole-fritidsordning. Frivillige organisasjoner er også involvert i mange opplegg, både på og utenfor skolen.
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 500134
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Thomas Dahl
  • Trond Hallgeir Buland
  • Thomas Hugaas Molden
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital
  • NTNU Samfunnsforskning AS