Til hovedinnhold
Norsk English

Brukerstyrt utvikling av verne- og helsetjeneste for fiskere

Sammendrag

Arbeidsmiljøet for fiskere preges av store helsepåkjenninger. Ulykkesstatistikker viser at til tross for ulike tiltak er fiskeryrket fremdeles et av de mest risikofylte yrker i Norge. Det har ikke vært mangel på gode forslag til helseforebyggende tiltak tidligere, men det har vært vanskelig å følge opp disse i praksis. I dette prosjektet har vi derfor kartlagt fiskernes egne ønsker, krav og behov til en verne- og helsetjeneste. 17 intervjuer ble gjennomført med et representativt utvalg av fiskere, redere, interesseorganisasjoner og myndigheter. På bakgrunn av intervjuene ble det utarbeidet et spørre-skjema hvor fiskerne ble bedt om å prioritere de viktigste kravene til et verne- og helsetjeneste-tilbud.

En oppsummering av 306 returnerte skjema har resultert i ei prioritert liste over behov og krav til et verne- og helsetjenestetilbud for fiskere. Basert på denne listas "ti på topp", er det et absolutt krav at verne- og helsetjenesten har helsepersonell som kjenner fiskeryrket og fiskernes rettigheter i forhold til HMS på fiskefartøy. Videre er det et krav om bistand til skipper/verneombud vedrørende innføring av sikkerhetsrutiner om bord. Opplæring av verneombudene og kursing i riktig bruk av verneutstyr er høyt prioritert, samt hjelp til risikovurdering av de ulike arbeidsoperasjonene om bord fiskefartøyet. Veiledning om tiltak for å forebygge belastningsskader er også fremhevet. Fiskerne ønsker informasjon i form av kurs eller annet for å øke kunnskapen om egen helse. Et tilbud om særskilt oppfølging av nybegynnerne i yrket er også blant de ti høyest prioriterte kravene.

Prioriteringene i spørreundersøkelsen viser at fiskerne er bevisste på hva de vil ha av yrkesrettete verne- og helsetjenester, og at dette er noe annet enn allmennlegetjenester. Baseres tilbudet på resultatene fra dette prosjektet, tilbys fiskerne en tjeneste de selv har vært med på å bestemme innholdet i, noe som øker sjansene betydelig for at de blir fornøyde brukere av tjenesten.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78B00630

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF

ISBN

8214037808

Vis denne publikasjonen hos Cristin