Til hovedinnhold
Norsk English

Rusklienter og tjenester før "rusreformen". En tverrsnittsundersøkelse

Sammendrag

Rapporten beskriver tilbudet til rusmiddelmisbrukere, og deres behov, slik dette vurderes av tjeneste­apparatet. Det belyses hvilke virkemidler og tiltak som står til rådighet, hvilke behov det registreres at rusmiddelmisbrukere har og graden av udekkede behov.

Som forventet er den største klientbelastningen i de fire største byene, særlig narkotika-misbrukere, disse legger også beslag på flest ressurser. Problematikken er kompleks med både somatiske og psykiske helseproblemer sammen med et langvarig rusmiddelmisbruk. Problemene er trolig større enn det som er fanget opp her, særlig i byene der mange konsulenter oppgir at de er ukjente med om klientene har somatiske og/eller psykiske helseproblemer.

De fleste klienter som henvender seg får et tilbud, men ikke nødvendigvis et tilbud som svarer på det behovet som er registrert. Det er en rekke mangler når det gjelder tjenestetilbudet, særlig er tiltak som skole/voksen­opplæring, egen bolig, støttekontakt/sosial aktivisering er dårlig dekket.

Ventetiden for å få plass ved et spesialisert tiltak varierer, men mange venter kortere enn på forhånd antatt. De fleste som får tilbud om spesialiserte tiltak, eller som oppholdt seg der på kartleggingstidspunktet, har fått slike tilbud tidligere.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

 • SINTEF AS / 78G019

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Tonje Gundersen
 • Lisbet Grut
 • Mitchell Elliott Loeb
 • Torleif Ruud
 • Tone Bergljot Eikeland
 • Sverre Nesvåg
 • Espen Olsen

Institusjon(er)

 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • SINTEF Digital / Helse
 • Ukjent
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Stavanger

År

2004

Forlag

SINTEF

ISBN

8214035147

Vis denne publikasjonen hos Cristin