Til hovedinnhold

Capturing and Condensation of SiO Gas from Industrial Si Furnace

Capturing and Condensation of SiO Gas from Industrial Si Furnace

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Metallproduksjon og prosessering
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
År
Forlag
John Wiley & Sons
Bok
Advances in Molten Slags, Fluxes, and Salts: Proceedings of the 10th International Conference on Molten Slags, Fluxes, and Salts
ISBN
978-1-119-30876-8
Side(r)
1153 - 1160