Til hovedinnhold
Norsk English

Oppsummering som dokumenterer brukernes behov for et brukerstyrt oppfølgingsverktøy

Sammendrag

Denne rapporten beskriver aktiviteter i RRF forprosjektet "Forstudie for brukerstyrt oppfølgingsverktøy - interaktivt, praktisk og selvmotiverende verktøy" assosiert med følgende milepæl og leveranse: M2: Ferdigstilt paper - prototype for en datastøttet tjeneste B) Oppsummering som dokumenterer brukernes behov i prosjektet Rapporten beskriver arbeid som er gjort for å lage en papir-prototype for et digitalt verktøy. Målet til verktøyet er å bedre samhandlingsrutine og dialog mellom deltakeren og veileder samt bruke dokumentasjonen i verktøyet til å skape en framdrift i prosessen på premissen satt av brukeren. I dagens situasjon -uten et slikt verktøy- går mye nyttig informasjon tapt. Vi har gjennomført intervju med deltakere og fokusgruppe med veiledere for å danne en forståelse om forventingene til et slikt verktøy sett fra sluttbrukerperspektiv. Informasjon fra intervju og fokusgruppe er brukt som grunnlag for kravekstrahering, som igjen dannet grunnlag for papir-prototyper. Videre beskriver vi svakheter i studien og viser de neste steg i prosjektet.

Oppdragsgiver: Arbeidskompetanse AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102009680

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Leendert Wilhelmus Marinus Wienhofen
  • Torbjørn Hundseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27906

ISBN

9788214061413

Vis denne publikasjonen hos Cristin