Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysoner på Vadsø lufthavn. Støysoner etter T-1442/2012

Sammendrag

Det er utarbeidet flystøysonekart for Vadsø lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2025. Beregning av støy er utført med REGTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Det er ingen bygninger med støyfølsomt bruksformål innenfor kartleggingsgrensen knyttet til forurensingsloven.

Oppdragsgiver: Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102013526

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27950

ISBN

978-82-14-06149-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin