Til hovedinnhold
Norsk English

Reviderte støysoner for Trondheim helikopterplass, St. Olavs hospital. Prognose med nytt redningshelikopter.

Sammendrag

Det er utført beregninger av støy for helikopteraktiviteten ved St. Olavs hospital i Trondheim for dagens situasjon, for året da nytt redningshelikopter forventes å ha overtatt og for en prognose ti år fram i tid. Dagens situasjon er basert på trafikktallene for 2014 og ti års prognosen er derfor for 2025. Det forventes fortsatt vekst i aktiviteten og støysonene øker derfor i utbredelse. De øker også som følge av at nytt redningshelikopter støyer mer.
Beregninger er utført med NORTIM og i henhold til regelverket i retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften.
Oppdragsgiver: Sykehusbygg HF
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102010975

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A28008

ISBN

9788214061512

Vis denne publikasjonen hos Cristin