Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysoner på Bardufoss lufthavn, Støysoner etter T-1442/2012

Sammendrag

Det er utarbeidet flystøysonekart for Bodø lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2026. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.
Beregningene viser at det er 1 fritidsbolig innenfor tentativ tiltaksgrense for dagens situasjon, og for prognose 2026.

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102014470

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A28028

ISBN

978-82-14-06153-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin