Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysoner på Bodø lufthavn, Støysoner etter T1442/2012

Sammendrag

Det er utarbeidet flystøysonekart for Bodø lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2026. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.
Beregningene viser at det er 12 boliger innenfor tentativ tiltaksgrense for dagens situasjon, og ingen for prognose 2026 der vi har lagt til grunn at rullebanen er flyttet til ny posisjon omlag 800-900m sørvest for dagens rullebane.

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102014471

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A28026

ISBN

978-82-14-06152-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin