Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov - pilot i Sør-Trøndelag", og Pleiepengetelefonen. Sluttrapport

Sammendrag

SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling Helse, legger med dette fram sluttrapport fra
evaluering av NAV ordningene med fast kontaktperson for foreldre med barn med
mangfoldige behov og pleiepengetelefonen. Resultatene viser at det har betydning for
brukerne med en fast kontakt i NAV, men det er ikke klart om kontaktpersonordningen er
veien å gå. Evalueringen viser at det er uklarhet omkring hva kontaktpersonene definerer
som sin rolle vis a vis både brukerne og samarbeidspartnerne. Evalueringen har vist at det
interne samarbeidet i NAV er blitt bedre, men det er pr i dag ikke grunnlag for å si noe
eksakt om hvor stort behovet for kontaktperson er ved det enkelte NAV kontor.
Informasjon om ordningen har åpenbart ikke nådd ut til alle potensielle brukere. Behov for
kontaktperson og type bistand vil variere fra familie til familie, og vil variere mye over tid.
Det stilles på papiret store krav til kontaktpersonene, og få, om noen, har bred erfaring i
utøvelse av rollen. For noen av brukerne er klarhet i regelverket og et regelverk tilpasset
deres behov en større utfordring enn om en har en kontaktperson eller ikke.

Oppdragsgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27507

ISBN

9788214060263

Vis denne publikasjonen hos Cristin