Til hovedinnhold
Norsk English

Miljødesign Mandalselva – Fysiske biotoptiltak på strekningen fra Kavfossen til utløpet av Bjelland kraftverk

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hans-Petter Fjeldstad
  • Peggy Zinke
  • Ana Adeva Bustos
  • Torbjørn Forseth
  • Sven Erik Gabrielsen
  • Bjørnar Skår

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Norsk institutt for naturforskning
  • NORCE Norwegian Research Centre AS

År

2016

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7600

ISBN

978-82-594-3674-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin