Til hovedinnhold
Norsk English

Private helseforsikringer og sykefravær

Sammendrag

Helseforsikringer har ingen effekt på sykefraværet
SINTEF har med finansiering av NHOs arbeidsmiljøfond gjennomført en undersøkelse om
hvorvidt helseforsikringer bidrar til å redusere sykefraværet i bedriftene.
Datagrunnlaget er en spørreundersøkelse blant et utvalg av NHOs medlemmer, supplert
med kundedata fra forsikringsselskapene. Data om helseforsikringer er koblet med data fra
Statistisk sentralbyrå om registrert legemeldt sykefravær per kvartal og bedrift.
Vi finner at private helseforsikringer ikke gir noen annerledes utvikling i omfanget av
sykefraværet for de bedriftene som tegner slik forsikring, sammenlignet med alle bedrifter
i Norge. Private helseforsikringer medfører at den forsikrede får enklere tilgang og raskere
behandling i helsevesenet, men det kan ikke totalt sett påvises noen nedgang i
sykefraværet.
Oppdragsgiver: NHOs arbeidsmiljøfond
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102006422

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2015

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26976

ISBN

9788214059571

Vis denne publikasjonen hos Cristin