Til hovedinnhold
Norsk English

Utredning om beregning av støtte til drift av fyllestasjoner for hydrogen

Sammendrag

Denne rapporten omhandler teknisk utforming av en økonomisk støtteordning for drift av hydrogen fyllestasjoner. Støtten skal bidra til at stasjoner bygges og driftes før det er kommersielt lønnsomt. Ordningene skal veie opp for betydelige årlige faste driftskostnader samtidig som antall hydrogenbiler vil være begrenset og salgsinntektene tilsvarende lave gjennom noen år.

Rapporten presenter noen alternative utforminger av slik støtte. Alternativene diskuteres i lys av offentlig tilgjengelige kostnadstall og et sett scenarier for fram-tidig forbruk av hydrogen som drivstoff til personbiler og taxier. Diskusjonen oppsummeres i form av anbefalinger om utforming av støtte.

Rapporten er bestilt av Akershus fylkeskommune og avgrenser seg geografisk til Akershus og Oslo og den tidligste fasen i oppbyggingen av en infrastruktur av fyllestasjoner i denne regionen.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Andre / 102013896

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Thor Bjørkvoll
  • Mats Mathisen Aarlott
  • Kjetil Trovik Midthun

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi

År

2016

Forlag

SINTEF

ISBN

9788214061864

Vis denne publikasjonen hos Cristin