Til hovedinnhold
Norsk English

Samhandling og BIM tidlig i byggeprosessen. Eikefjord-modellen – pilot for uttesting

Sammendrag

Denne rapporten er den siste i rekken av delrapporter fra innovasjonsprosjektet SamBIM; Samhandling i byggeprosessen, med BIM som katalysator. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og industripartnere. Partnerne i SamBIM er Skanska (prosjekteier), Statsbygg, Link arkitektur og Multiconsult, samt Fafo, NTNU og SINTEF Byggforsk. SamBIM har som mål å utvikle og etablere prosesser og samhandlingsmodeller understøttet av BIM for å øke verdiskapning i byggeprosjekter, byggenæringen, og egne bedrifter.
SamBIM er basert på følgeforskning i fem byggeprosjekter. I denne rapporten beskriver vi erfaringer fra et rivnings- og nybyggingsprosjekt av Eikefjord barne- og ungdomsskule i Flora kommune, Sogn og Fjordene. Prosjektet ble utlyst som en Design-Build-konkurranse. Gjennomføringsmodellen er en totalentreprise basert på samspillskontrakt. SamBIM-partneren Skanska er totalentreprenør i prosjektet.
Det er også tatt med en forenklet prosjektbeskrivelse om caseprosjektet Veitvet skole, som en opptakt til diskusjonen av funnene i Eikefjord-prosjektet. Veitvet skole var Skanskas første case i SamBIM. Begge skoleprosjektene er nå ferdigstilt og tatt i bruk. Casestudiet av Veitvet-prosjektet ble, av ulike årsaker, avsluttet i en tidlig fase av SamBIM. Caset er ikke blitt publisert i en egen delrapport. De mest relevante funnene er etter avtale med SamBIM-partnerne tatt inn som et eget kapittel i denne rapporten, fordi erfaringene som ble gjort i Veitvet-prosjektet, er kommet til nytte ved tilrettelegging og utvikling av samhandlingsmetodikken som ble prøvd ut i Eikefjord-caset. Ettersom Eikefjord-prosjektet kom sent med som case i SamBIM, er det kun tidligfasen av prosjekteringen som er dekket i denne studien.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 219270

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Cecilie Flyen

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2016

Forlag

SINTEF akademisk forlag

Hefte nr.

39

ISBN

978-82-536-1524-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin