Til hovedinnhold
Norsk English

Oversikt over empirisk data som viser eksisterende systemer for brukermedvirkning innen vekst/attføring

Sammendrag

Rapporten presenterer utfallet av et litteratursøk som har som formål å vise en strukturert oversikt over empirisk data som viser eksisterende systemer for brukermedvirkning innen vekst/attføringsbransjen, hva som har fungert og ikke fungert, og i hvilken kontekst, og knytter det mot prosjektets hypotese. Utfallet viser at det er mangel på empiriske studier som beskriver slikt, dog en rekke anbefalinger er identifisert. Anbefalingene fra disse studier støtter opp under hypotesen at et verktøy for å skape tettere dialog og hjelper til selv-måling gjennom dokumentasjon av aktiviteter kan bidra til forbedret (re)habilitering av deltakere. I tillegg beskrives utfallet av et fokusgruppemøte med veiledere fra vekstbedrifter. Rapporten er laget som del av forprosjektet "Forstudie for brukerstyrt oppfølgingsverktøy -interaktivt, praktisk og selvmotiverende verktøy".

Oppdragsgiver: Arbeidskompetanse AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102009680

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27889

ISBN

9788214061406

Vis denne publikasjonen hos Cristin