Til hovedinnhold
Norsk English

Erfaringer og funn fra pilotering av velferdsteknologi i Stavanger kommune

Sammendrag

I regi av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (NVP) er det pilotert fem teknologier i Stavanger kommune i perioden 2015-2016: Velferdskalender, Videotelefoni, Lyssti, Dørsensor og Mobil trygghetsalarm.
Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten, og ulike trygghets- og mestringsteknologier for hjemmeboende, og har gjennom systematisk arbeid etablert egne erfaringer og praksisnær kunnskap som et godt fundament for å gjøre valg om videre implementere ulike løsninger i tjenesten.
På tross av at prosjektet har vært preget av at mye umoden teknologi har vært pilotert, har pilotene likevel gitt verdifull innsikt i brukerbehov og nødvendige krav til funksjonalitet ved teknologi og støttesystemer. Prosjektet har også resultert i at mobil trygghetsalarm er i ferd med å bli innført som tjeneste i Stavanger, i første omgang ved sykehjem.
SINTEF har vært forskningspartner i innovasjonsarbeidet og har bidratt med kunnskap og erfaringer knyttet til teknologi og tjeneste.

Oppdragsgiver: Stavanger kommune
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102010542

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems
  • Stavanger kommune

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27935

ISBN

9788214061468

Vis denne publikasjonen hos Cristin