Til hovedinnhold
Norsk English

Beslutningsprosesser i borettslag og sameiere. Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?

Sammendrag

Beslutningsprosesser: Hva fører til bærekraftige oppgraderinger?
Prosjektets hovedmål har vært å fremskaffe kunnskap om hva som skal til for at beboere i borettslag og sameier i fellesskap velger ambisiøse, miljøvennlige energiløsninger ved oppgraderingsbehov, og hva som hindrer dette. Ca. 30 intervjuer av tekniske sjefer/ andre nøkkelpersoner i boligbyggelag, samt styremedlemmer og beboere i 3 utvalgte casestudier er gjennomført. Resultatene viser at styrene i boligselskapene trenger veiledning for å legge til rette for optimale beslutningsprosesser som hever sjansene for at ambisiøse forslag for oppgradering går gjennom i generalforsamling/sameiermøte. Det blir ofte gitt for lite informasjon, prosessen går for fort fram, og de økonomiske konsekvensene av oppgraderingen presenteres ikke på en god nok måte. Detaljerte råd for veiledning er utarbeidet, og presenteres her, og i tillegg i en mer populærvitenskapelig guide.
Det er viktig at det offentlige legger til rette for at det er naturlig og mulig å velge bærekraftige oppgraderinger, gjennom insentiver og inspirerende forbildeprosjekter. Intervjuresultatene viser spesielt hvor opptatt beboerne er av hva som gjøres i andre boligselskaper. Betydningen av forbildeprosjekter for holdningsendring blant beslutningstakere, støttes av den miljøpsykologiske
forskningslitteraturen. Inspirasjonsbrosjyrer om forbildeprosjekter er utviklet i dette forskningsprosjektet.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Åshild Lappegard Hauge
  • Sofie Elisabet Mellegård
  • Kristin Helena Amundsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner

År

2011

Forlag

SINTEF akademisk forlag

Hefte nr.

82

ISBN

978-82-536-1233-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin