Til hovedinnhold
Norsk English

Maling og beis for trefasader. Sammensetning og helse- og miljøegenskaper

Sammendrag

I Norge er det regelen at utvendig treverk overflatebehandles. Overflatebehandlingen, som kan
være i form av impregnering, olje, beis eller maling, har til oppgave å beskytte og forskjønne.
Overflatebehandlingsprodukter er blandinger av en lang rekke kjemiske forbindelser. Denne
rapporten tar for seg noen av de vanligste overflatebehandlingstypene som brukes på trefasader:
løsemiddelbaserte alkydoljeprodukter og vannbaserte alkydolje-, akrylat- eller hybridprodukter.
Rapporten tar ikke for seg tradisjonelle produkter som linoljemaling og tretjæreprodukter. I første
del av rapporten beskrives de ulike komponentene som produktene består av, det vil si bindemidler,
fyllstoffer, pigmenter, eventuelle løsemidler og tilsatsstoffer. Denne delen av rapporten gir
eksempler på formulering av produkter i de ulike kategoriene.
Maling og beis legges i forholdsvis tynne lag på overflaten til treet og utgjør dermed en forholdsvis
liten del, vektmessig sett, av en malt eller beiset trefasade. Noen av de forbindelsene som inngår i
en overflatebehandling har allikevel, fordi de samlet sett brukes i forholdsvis store mengder, en
betydelig negativ innflytelse på miljøet. Det er av interesse å vite hvilken grad en overflatebehandling
bidrar til miljøregnskapet for treprodukter. På den ene siden beskytter produktene og
kan derfor bidra til forlenget levetid. På en annen side inneholder overflatebehandlingsproduktene
forbindelser som er skadelige for miljøet. Det første gir en positiv effekt på miljøregnskapet, det
andre en negativ effekt.
Summen av positivt og negativt er forhåpentligvis positivt. Hvorvidt summen av positive og
negative faktorer som påvirker miljøregnskapet for overflatebehandling av trefasader er positivt
eller negativt klarer ikke denne rapporten å gi et svar på. Den siste delen av rapporten tar for seg
livssyklusanalyser som er utført på overflatebehandlingsprodukter og malt treverk. Studiene gir
ikke grunnlag for å komme med en konklusjon, men viser at levetiden til malte fasader sammenliknet
med levetiden til umalte fasader og malingens miljøbelastning sammenliknet med
miljøbelastningen ved fremstilling og bruk av selve treet er viktige parametre i en totalanalyse. I en
slik sammenliknende analyse vil ulike malingstyper (vann- eller løsemiddelbaserte, moderne eller
tradisjonelle produkter) kunne komme til å gi ulike resultater.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2011

Forlag

SINTEF akademisk forlag

Hefte nr.

79

ISBN

978-82-536-1214-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin