Til hovedinnhold
Norsk English

Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet – Bruk av lekkasjestoppere

Sammendrag

I gjennomsnitt registreres det 200 vannskader i norske boliger hver dag. I 2009 kostet disse vannskadene
samfunnet nærmere tre milliarder kroner.
Vannskader oppstår vanligvis som lekkasjer fra sanitærinstallasjoner på grunn av produktfeil, uhell og
tilfeldigheter, monterings- og prosjekteringsfeil eller endt levetid.
Lekkasjestoppere hindrer ikke vannskader i å oppstå, men kan effektivt redusere vannutstrømning og
dermed følgeskadene av lekkasjer. For at lekkasjestoppere skal fungere som ønsket, er det viktig at de
blir montert på riktig sted, og at brukeren er klar over funksjonsområdet og hvilken sikkerhet som
oppnås.
Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK10 som gjelder fra 1. juli 2010, stiller krav til bruk av
lekkasjestoppere i alle rom med vanninstallasjoner som mangler sluk og vanntett. Denne rapporten gir
en oversikt over ulike prinsipper for lekkasjeovervåking og eksempler på vannskadesikre
sanitærinstallasjoner som tilfredsstiller TEK10.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2011

Forlag

SINTEF akademisk forlag

Hefte nr.

75

ISBN

978-82-536-1206-5

Vis denne publikasjonen hos Cristin