Til hovedinnhold
Norsk English

Samspill i gjennomføring av byggeprosjekter - Former for samspill og effekter

Sammendrag

Mange store statlige bygge- og anleggsprosjekter har brukt ulike former for samspill mellom partene i utbyggingsprosjektene. Forskningsprosjektets overordnede mål er å beskrive hvilke former for samspill som er benyttet mellom partene i et utvalg statlige investeringsprosjekter, samt vurdere om det er mulig å si om samspill har hatt noen effekt.
De metoder som er benyttet er litteraturstudier, intervjuer og dokumentanalyser.
Resultatene tyder på at begrepet samspill (partnering) ikke er entydig. Likevel kan vi se likhetstrekk i hvordan begrepet er brukt og hvilke elementer som innlemmes. Generelt er det imidlertid mer fokus på prosessen i løpet av gjennomføringen av byggeprosjektene, enn på det ferdigstilte produktet og effektene av det. Dette kan ha sammenheng med at aktørene måles på prosess.
Litteraturen tyder på positive effekter av samspill både på kort og lang sikt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • NTNU Samfunnsforskning AS / 102011951

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2016

Forlag

SINTEF Teknologi og samfunn

ISBN

978-82-14-06028-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin