Til hovedinnhold
Norsk English

THE TOTAL COSTS OF WORK-RELATED ILLNESSES AND INJURIES IN NORWAY

Sammendrag

Arbeidsskader og arbeidssykdommer koster 30 milliarder årlig
SINTEF har etter oppdrag fra Arbeidstilsynet estimert de samfunnsøkonomiske kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i landbaserte virksomheter i Norge. Basert på eksisterende nasjonale og internasjonale statistikkilder (NAV, Statistisk sentralbyrå, Norsk pasientregister, Statsbudsjettet, Arbeidstilsynets register og prosjektet Global Burden of Disease) er det beregnet og presentert årlig omfang av døde, tapte leveår, behandlinger på sykehus og ved legevakt og antall uføretrygdede med yrkessykdommer og -skader. Alle elementene er vurdert i kroner, og produktet angir den samfunnsøkonomiske kostnaden for hver kostnadskategori.
63 prosent av de totale kostnadene utgjøres av tapte leveår og tapt livskvalitet som følge av arbeidsrelaterte sykdommer og skader. De direkte kostnadene til behandling, uførepensjon og tapt produksjon utgjør 37 prosent av kostnadene.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Digital / Helse

Presentert på

Safety 2016, the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion

Sted

Tampere

Dato

18.09.2016 - 21.09.2016

Arrangør

Finnish National Institute for Health and Welfare (THL)

År

2016

Vis denne publikasjonen hos Cristin