Til hovedinnhold
Norsk English

Faktagrunnlag til Akershus Fylkeskommunes hydrogenstrategi

Sammendrag

På oppdrag av Akershus Fylkeskommune har SINTEF utarbeidet dette faktagrunnlaget til Akershus Fylkeskommunes hydrogenstrategi. Denne rapporten omtaler status og forventet utvikling for hydrogenteknologien, både hydrogenforbrukere og forsyningsinfrastruktur, samt anbefalinger til Akershus Fylkeskommune for dens videre hydrogensatsing.

Flere hydrogenteknologier er i dag kommersielt tilgjengelige, nemlig flere privatbiler, bagasjehåndterings- og gaffeltrucker, busser, persontog og ubåter. Utviklingen fremover forventes å fokusere på større applikasjoner som lastebiler, ferger, skip og godstog.

Infrastrukturen som er nødvendig for at privatbilister skal velge å kjøpe hydrogenbil er stor og omfattende, og det er derfor viktig at det utvikles på en økonomisk bærekraftig måte; dette kan gjerne skje ved at hydrogenstasjoner kobles til industrielle brukere som kan benytte hydrogenet i en flåte kjøretøy, mens stasjonene beholdes åpne til eksterne brukere.

Det anbefales å satse i første omgang på drosjer, logistikk og busser, da alle ledd i teknologien er kommersielt tilgjengelig; ettersom teknologien rulles ut til markedet, kan lastebiler, ferger, skip, og andre industrielle applikasjoner komme i fokus. Privateide hydrogenbiler vil etablere seg først når et stort nettverk av hydrogenstasjoner vil ha utviklet seg, og vil derfor etablere seg senere enn andre hydrogenteknologier.

Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102014275

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27859

ISBN

9788214061352

Vis denne publikasjonen hos Cristin