Til hovedinnhold
Norsk English

Konsernsatsing velferdsteknologi

Sammendrag

Nasjonale og internasjonale politikkdokumenter peker på at
velferdsteknologi skal være et helt sentralt virkemiddel for å
bidra til bedre og mer effektive helse- og velferdstjenester.
Konsernsatsing velferdsteknologi skal bidra til at
velferdsteknologi blir et robust forretningsområde i SINTEF.
Utfordringene i helsevesenet er sammensatte og kompliserte
og krever tverrfaglig tilnærming. I arbeidet med
konsernsatsingen har SINTEF utviklet og beskrevet metoder
som er nødvendige for å utvikle og implementere gode
velferdsteknologiløsninger og –tjenester, Verktøykasse for
forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til velferdsteknologi og e-helse Prosjektmedarbeidere med faglig spisskompetanse i
biomedisinske sensorer, design, fysiologi, fysiske omgivelser,
helsetjenester, ikt-systemer og samfunnsøkonomi har
samarbeidet om å etablere en kunnskapsplattform for å
utvikle, implementere og evaluere velferdsteknologiløsninger.
I løpet av de tre årene konsernsatsingen har vart, har i alt 50
medarbeidere fått erfaring med tverrfaglig samarbeid, og
prosjektporteføljen har økt med mer enn 100 millioner kroner.
SINTEFs Forretningsplan for velferdsteknologi gir føringer for aktiviteten de neste ti årene og har en konkret handlingsplan for 2016. Denne handlingsplanen omfatter tiltak for å involvere nye forskningsmiljøer i SINTEF i velferdsteknologi.
Oppdragsgiver: NFR
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

 • SINTEF AS / 102004609

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Randi Eidsmo Reinertsen
 • Heidi Bull-Berg
 • Babak A. Farshchian
 • Karin Høyland
 • Jarl Reitan
 • Ingrid Storruste Svagård

Institusjon(er)

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
 • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
 • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
 • SINTEF Digital / Helse
 • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27717

ISBN

978-82-14-06040-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin