Til hovedinnhold
Norsk English

Velferdsteknologi - En forskningsagenda for kommunene. Resultater fra prosjektet "Velferdsteknologi i kommunene" under nasjonalt

Sammendrag

Forsknings- og innovasjonsspørsmål for pilotering av velferdsteknologi
Denne rapporten beskriver fem fremtidsbilder for bruk av velferdsteknologi i norske kommuner. Deretter beskrives flere forskningsproblemer og forskningsspørsmål som danner grunnlaget for pågående praksisnær forskning i kommunene. Avslutningsvis presenteres en forskningsagenda for norske kommuner, som lister opp forskningsspørsmål ("hva må jeg ha vitenskapelig bevis på?") i form av en fremtidig plan. Notatet er laget basert på kunnskap hos deltakerkommuner i pilotprosjektet "Velferdsteknologi i kommunene" under velferdsteknologiprogrammet.
Oppdragsgivere: Bærum, Bjugn, Drammen, Larvik, Skien, Stavanger, Stokke, Tjøme, Trondheim og Åfjord kommune
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102005407

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Babak A. Farshchian
  • Tone Øderud
  • Ingrid Storruste Svagård
  • Dag Ausen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems

År

2014

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26542

ISBN

9788214053715

Vis denne publikasjonen hos Cristin