Til hovedinnhold
Norsk English

Frostlaboratoriet – testing av varme/kuldeutveksling mellom tunnel og omkringliggende bergmasse

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Ukjent
  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2010

Forlag

Norsk jord- og fjellteknisk forbund

Bok

Fjellsprengningsdagen Oslo 25. november 2010. Bergmekanikkdagen Oslo 26. november 2010. Geoteknikkdagen Oslo 26. november 2010

ISBN

978-82-8208-021-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin