Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysoner på Røros lufthavn. Støysoner etter T-1442/2012

Sammendrag

Det er utarbeidet flystøysonekart for Røros lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2025. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Det er ingen bygninger med støyfølsomt bruksformål innenfor kartleggingsgrensen knyttet til forurensingsloven.

Oppdragsgiver: Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102013526

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27788

ISBN

9788214061314

Vis denne publikasjonen hos Cristin