Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysoner på Stord Lufthavn Sørstokken - Flystøysoner etter T-1442/2012

Sammendrag

Det er utarbeidet flystøysonekart for Stord Lufthamn Sørstokken etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2025. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Det er ingen bygninger med støyfølsomt bruksformål i rød eller gul sone, ei heller innenfor kartleggingsgrensen knyttet til forurensingsloven.

Oppdragsgiver: Sunnhordland Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102013819

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27718

ISBN

9788214059366

Vis denne publikasjonen hos Cristin