Til hovedinnhold
Norsk English

Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten - omfang og årsaker

Sammendrag

Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten - omfang og årsaker.Kartlegging av årsakene til at vedtak om økonomiske ytelser blir påklaget og omgjort av NAV og Trygderetten. På oppdrag fra NAV har SINTEF gjennomført en undersøkelse av årsakene til at brukere klager på NAVs vedtak, og til at vedtak omgjøres. De har også sett nærmere på hva NAV kan gjøre for å forbedre kvaliteten i saksbehandlingen. NAV fatter rundt 4 millioner vedtak om økonomiske ytelser årlig. I fjor fikk NAV Forvaltning inn 54 000 klager på vedtakene, og av disse ble 22 800 vedtak omgjort.

Kategori

Intervju

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Roland Mandal

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

Dato

10.06.2016

År

2016

Vis denne publikasjonen hos Cristin