Til hovedinnhold
Norsk English

Bekymret over sikkerheten i norske tunneler

Sammendrag

Bekymret over sikkerheten i norske tunneler.
Med den store brannen i Gudvangatunnelen for noen år siden ble det tydelig hvor viktig det er med flere sikkerhetstiltak i norske veitunneler. Fortsatt er det mye som gjenstår.– Vi har hatt fire større branner i veitunnel på kort tid, fra 2011 til i dag, sier Gunnar D. Jenssen til Samferdsel & Infrastruktur.

Jenssen er forsker i SINTEF Teknologi og Samfunn, og har på oppdrag fra Statens havarikommisjon vært med på å intervjue både redningsmannskaper og trafikanter som opplevde den dramatiske brannen i et vogntog i den 11,4 kilometer lange Gudvangatunnelen 5. august 2013. Folk håndterte situasjonen på ulike måter.

Kategori

Intervju

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

Dato

08.06.2016

År

2016

Vis denne publikasjonen hos Cristin