Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling, funksjonshemming og klarsyn

Sammendrag

Utvikling, funksjons-hemming og klarsyn. Kan vi kreve av fattige land at de tar funksjonshemmede barn på alvor? At de gjør noe for dem som sliter på skolen, når de fleste skolebarn uansett ikke har en pult å sitte ved?
Sintef, grunndata og handling

Generelt sliter fattige lands barn med tilgang til utdanning. Barn med nedsatt funksjonsevne er særlig sårbare for utstøting. For å finne ut mer av hvordan situasjonen er i Malawi har Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), en av flere medlemsorganisasjoner i Atlas-Alliansen, hyret inn Sintef for å kartlegge situasjonen. Målet med studien har vært å gjennomføre en grundig utforskning av barrierer, og mulige tilretteleggere for tilgang til utdanning for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i Malawi. Sintef har mange hatter og med sine 2000 ansatte driver de anvendt forskning og innovasjon, også innen helse og velferd. Nytt for meg, men godt å vite. Stine Hellum Braathen, og Alister Munthali, sistnevnte fra University of Malawi, har sammen laget studien Disability and Education: Qualitative case studies from Malawi. FFO vil vite hvordan terrenget ser ut før de investerer mer. Klokt, spør du meg.

Kategori

Intervju

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

Dato

13.05.2016

År

2016

Vis denne publikasjonen hos Cristin