Til hovedinnhold
Norsk English

Jobbskadar og sjukdom kostar 30 milliardar årleg

Sammendrag

Jobbskadar og sjukdom kostar 30 milliardar årleg. Dødsfall, sjukdom og skadar på norske arbeidsplassar kostar samfunnet 30 milliardar kroner årleg. Men mykje kunne vore unngått med betre førebygging. Ein rapport frå Sintef, på oppdrag frå Arbeidstilsynet, viser at tapte leveår og tapt livskvalitet som følgje av sjukdom og skadar utgjer 63 prosent av den totale kostnaden på 30 milliardar kroner. Resten er direkte kostnadar til behandling, uførepensjon og tapt produksjon.

Kategori

Intervju

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tarald Rohde

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

Dato

27.04.2016

År

2016

Vis denne publikasjonen hos Cristin