Til hovedinnhold
Norsk English

Oppretter ny fysioterapi-hjemmel på Andenes

Sammendrag

Oppretter ny fysioterapi-hjemmel på Andenes

Dagens lange ventelister og utsikter til reduserte kostnader ved kommunalt sykefravær var noen av momentene som var tungen på vektskåla i kommunestyresalen mandag.
Ordfører Solsvik mener også at økt kapasitet på fysioterapi kan ha positiv effekt på Andøy kommunes budsjett.

– Ansatte i Andøy kommune hadde et sykefravær i 2015 på 8,8 prosent. Det er cirka 9000 dagsverk. SINTEF har prøvd seg på lage en teoretisk modell som viser kostnadene ved et kommunalt dagsverk og kommet til at det er 2000 kroner. Det betyr at ved for eksempel 10 prosent reduksjon i sykefraværet, så snakker vi om en redusert teoretisk kostnad på 1,8 millioner kroner.

Kategori

Intervju

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

Dato

21.04.2016

År

2016

Vis denne publikasjonen hos Cristin