Til hovedinnhold
Norsk English

Øker tilskuddet til kai- og tømmerterminaler i 2016

Sammendrag

Øker tilskuddet til kai- og tømmerterminaler i 2016

I statsbudsjett for 2016 er 46 mill. kroner bevilget til utvikling av kai- og tømmerterminaler. Dette er en dobling av bevilgningen fra 2015. Hensikten med tilskuddene er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri. Frist for å sende prosjektskisser til Landbruksdirektoratet er 10. april. Prosjekter som raskt kan realiseres blir også prioritert. I kystskogbrukets fylker vektlegges i tillegg anbefalingene i kai-rapporten fra SINTEF.

Kategori

Intervju

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi

Dato

22.02.2016

År

2016

Vis denne publikasjonen hos Cristin