Til hovedinnhold
Norsk English

Studie av utløste trygghetsalarmer i syv kommuner. Når og hvorfor utløses trygghetsalarmene?

Sammendrag

Denne studien analyserer utløste trygghetsalarmer registrert av hjemmetjenestene i kommunene Larvik, Farsund, Hægebostad, Drammen, Kristiansand og Skien i perioden januar – april 2016. Data er sammenstilt med annen statistikk over trygghetsalarmer fra Kristiansand, Skien og Oslo. Studien er en del av prosjektet Fremtidens alarmmottak – M4ALMO støttet av Regionale forskningsfond. Dette er delrapport 2-2016 fra prosjektet. Funnene viser at det er flest utløste alarmer i perioden mellom 08:00 og 11:00, dvs. i den perioden hjemmetjenesten vanligvis har flest planlagt oppdrag. Mange av de som utløser alarmen har informasjonsbehov eller etterlyser planlagte besøk, dvs. helt andre behov enn det trygghetsalarmen er ment å dekke. Alarmer utløst nattestid er i mindre grad knyttet til behov for informasjon/samtale enn på dag/kveld, og oftere knyttet til hjelp til toalettbesøk, stell og medisinering/smerter.
Bruk av responssenter ser ut til å ha en positiv effekt på reduksjon av feilalarmer som ellers håndteres av utførende hjemmetjeneste. Samtidig er det fortsatt et potensiale i å bedre informasjon mellom responssenter, bruker og hjemmetjeneste for å redusere antall utløste alarmer relatert til informasjonsbehov og venting på planlagte besøk.

Oppdragsgiver: Kvinesdal kommune / Regionale forskningsfond
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102011729

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27757

ISBN

9788214061291

Vis denne publikasjonen hos Cristin