Til hovedinnhold
Norsk English

Liten og snerten eller stor og tung?

Sammendrag

Litt nærmere vår tid har vi hatt noen gigantfusjoner i helsesektoren. I 2007 ble Helse Sør og Helse Øst slått sammen til Helse Sør-Øst. I 2015 kom en grundig evalueringsrapport fra SINTEF. Den konkluderer med «Ingen endring i omfanget av og kvaliteten på pasientbehandling sammenlignet med før sammenslåingen, eller sammenlignet med de andre helseregionene.» «Også i andre land er pasientbehandlingen upåvirket av store, sentralt styrte omstillingsprosesser, sier SINTEFs prosjektleder Tarald Rohde og Hans Torvatn, som er blant forskerne.» (Aftenposten 8.6.15) Én svær administrativ enhet klarte ikke å levere bedre tjenester enn to mindre.

Kategori

Intervju

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tarald Rohde

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

Dato

18.01.2016

År

2016

Vis denne publikasjonen hos Cristin