Til hovedinnhold
Norsk English

Delt situasjonsforståelse under søk og redning i nordområdene

Sammendrag

Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen SAR i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) tilnærming og hvor vi har sett på 1) menneskelige og organisatoriske faktorer og 2) tekniske faktorer som virker inn på etableringen av delt situasjonsforståelse mellom aktører.
Det er blitt samlet inn statistikk over hendelser, involverte ressurser og aktører, det er gjennomført en litteraturgjennomgang, arrangert en workshop og utført intervjuer med aktører innen SAR.
I denne rapporten legger vi fram resultater fra disse studiene som er gjort. Rapporten inneholder følgende hovedelementer:
• Oversikt over eksisterende tekniske, menneskelige og organisatoriske utfordringer for delt situasjonsforståelse og effektiviteten i SAR-tjenesten.
• Forslag til konkrete aktiviteter og tiltak som vil bidra til en bedre delt situasjonsforståelse

Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord SA (MFN)
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102011892

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • NORCE Norwegian Research Centre AS

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27710

ISBN

9788214059359

Vis denne publikasjonen hos Cristin