Til hovedinnhold
Norsk English

Bokvalitet i asylmottak - En veileder

Sammendrag

Dette heftet er et av flere resultater fra et forskningsprosjekt om bokvalitet i asylmottak. Prosjektet «What Buildings Do − The Effect of the Physical Environment on Quality of Life of Asylum Seekers», startet opp i 2012 og skal avsluttes i 2017. Anbefalingene som framkommer er basert på casestudier og spørreundersøkelse, intervjuer av ansatte og beboere i 2013, 2014 og 2015, samt annen forskning på feltet og eksisterende bransjenormer for bokvalitet.

Kategori

Fagbok

Oppdragsgiver

 • Egen institusjon
 • Norges forskningsråd / 213091
 • Andre

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Eli Støa
 • Åshild Lappegard Hauge
 • Karine Denizou
 • Ragne Øwre Thorshaug
 • Anne Sigfrid Grønseth

Institusjon(er)

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
 • Høgskolen i Innlandet

År

2016

Forlag

NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst

ISBN

978-82-7551-118-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin