Til hovedinnhold
Norsk English

Fiskerhelseundersøkelsen: Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere

Sammendrag

Rapporten presenterer funn fra Fiskerhelseundersøkelsen 2014. Fokus rettes mot sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. Basert på en spørreundersøkelse blant 1000 fiskere utdypes fiskernes selvrapporterte helseplager, eksponeringer i arbeidsmiljøet samt hvorvidt plagene antas å være relatert til forhold ved arbeidet eller arbeidsmiljøet. Fokus rettes også mot faktorer som bidrar til god helse, tilhørighet og trivsel.

Fiskere flest vurderer sin egen helse som god. De hyppigst rapporterte helseplagene er smerter i nakke, skuldre og armer, og disse plagene oppleves å være relatert til arbeidet. Fiskerne rapporterer at ensidige arbeidsoperasjoner og tunge løft er vanlig. De aller fleste fiskerne trives på jobben, og knytter dette til blant annet kameratskap, miljø, selvstendighet og at jobben er meningsfylt. Selv om fiskerne gir uttrykk for god helse og høy trivsel, viser Fiskerhelseundersøkelsen at flere av respondentene bekymrer seg for at forhold ved arbeidsmiljøet kan påvirke helsen negativt nå eller på sikt. Undersøkelsen viser at hovedårsaken til fravær er skader relatert til arbeidet.

Fiskerhelseundersøkelsen bør legges til grunn for forebyggende arbeid og tiltak som bidrar til at fiskeflåten er en god arbeidsplass som ivaretar fiskernes helse.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 227107

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2016

Forlag

SINTEF Fiskeri og havbruk

ISBN

9788214060799

Vis denne publikasjonen hos Cristin