Til hovedinnhold
Norsk English

Responssentertjenester i helse og omsorgstjenesten: behov og fremtidsbilder. Delrapport 1- 2016 fra prosjektet M4ALMO

Sammendrag

Rapporten er en delleveranse fra RFF-prosjektet "M4ALMO - Modeller for alarmmottak". Rapporten sammenfatter funn og dokumentere kunnskap som er utviklet gjennom en serie workshops i prosjektet avholdt høsten 2015 og våren 2016. Målet har vært å kartlegge dagens utfordringer, fange ulike synspunkter og identifisere målbilder for fremtidens alarmmottak og organisering, samt diskutere nye mulige løsninger for organisering av responssentertjenester.

Bidragsytere har vært representanter fra prosjektets kommunepartnere Skien, Larvik, Drammen, Oslo, Grimstad, Kristiansand, Risør og Kvinesdal på vegne av Lister-kommunene; leverandører av responssentertjenester SOS International og Telenor Object/Aleris, teknologileverandør og prosjektpartner Imatis samt forskningspartnerne Universitetet i Agder og SINTEF.

Det er lite tilgjengelig kunnskap om hvordan trygghetsalarmtjenesten faktisk fungerer i helse- og omsorgstjenestene i dag. Omfang og resultater av alarmer dokumenteres bare i liten grad, og faktisk og praktisk gjennomføring er i all hovedsak "taus kunnskap", kjent og delt kun innenfor hvert tjenestested. Rapporten bidrar dermed med et kvalitativt kunnskaps-grunnlag for fremtidige beslutninger vedrørende responssentertjenester, både på nasjonalt og kommunalt nivå.

Oppdragsgiver: Regionale Forskningsfond
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Universitetet i Agder / EHELSE SENTERET
  • SINTEF AS / 102011729
  • Universitetet i Agder / eHelse senteret

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems
  • Universitetet i Agder

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27689

ISBN

9788214059342

Vis denne publikasjonen hos Cristin