Til hovedinnhold
Norsk English

ENERGY EFFICIENCY DESIGN INDEX (EEDI) – Indeksen som måler energieffektivitet på skip har store svakheter

Sammendrag


Kronikk fra Haakon Lindstad, seniorforsker ved Marintek.
Meninger |
Publisert: 4. juni 2015 - 10:49


 Facebook 0
 Twitter

•Av Haakon Lindstad, seniorforsker ved Marintek

Fra sivilisasjonens vugge har sjøtransport dominert handel mellom byer, nasjoner og kontinenter. Tilbake i 1950 utgjorde handel bare fem prosent av verdens bruttonasjonalprodukt.

I 1970 hadde denne andelen økt til ti prosent, i 2000 til 20 prosent og i dag (2015) utgjør den en tredjepart av det globale bruttonasjonalproduktet.Artikkelen fortsetter under annonsen
EEDI

De miljømessige konsekvensene av den økende internasjonale handelen og transporten er blitt viktig som følge av dagens klimadebatt.

Dette er ikke primært på grunn av utslippenes størrelse, da skip og fly i internasjonal handel kun utgjør fem prosent av de menneskeskapte CO2 utslippene, men mer som en funksjon av at verdenshandel, globalisering og utslipp fra fly og skip er spørsmål som naturlig drøftes når verdens ledere møtes.

På det praktiske plan foregår arbeidet med utslipp fra skip i IMO (International Maritime Organization), som ble opprettet av FN i 1948 og som holder til i London.På det praktiske plan foregår arbeidet med utslipp fra skip i IMO (International Maritime Organization), som ble opprettet av FN i 1948 og som holder til i London. Seniorforsker Haakon Lindstad ved Marintek. (Privat)


IMO startet sitt arbeid med å begrense utslipp fra skip på slutten av 1980-tallet og de første reguleringene gikk på utfasing av ozonødeleggende stoffer i kjøle- og brannbekjempende systemer.

Arbeidet med å regulere CO2-utslippene startet i 1997. De gjeldene IMO utslippsbestemmelser regulerer SOx- og NOx utslipp av hensyn til mennesker og natur og CO2 for å bekjempe global oppvarming.

For CO2 har IMO valgt å bruke en teknisk designindeks som heter EEDI (Energy Efficiency Design INDEX).

EEDI-verdien for et gitt skip fremkommer ved å måle drivstofforbruket og dets oppnådde hastigheten på en godværsdag uten vind og bølger når skipet er fullt lastet og bruker 75 prosent av sin installerte motorytelse.

Les også: Studie hevdet skip er blitt mindre energieffektive på 25 år. – Tull, mener norsk rederi

Strengere krav

Felles for alle skipstypene er at når skipsstørrelsene øker, reduseres utslippet per fraktet enhet. Kravet til et skip som bygges i dag er at dets EEDI-verdi må være lik eller bedre enn basislinjen. Dette kravet vil gradvis bli 25 til 30 prosent strengere i løpet av de neste 15 til 20 årene.

Når kravet gradvis skjerpes, betyr det for de fleste skip at man primært må redusere kraftbehovet for å oppnå dagens hastighet, dvs. redusere motstanden ved å bygge skipskrog som gir mindre motstand.

Tradisjonelt er bulk- og tankskip blitt bygget for å maksimere lasteevnen til lavest mulig byggekostnad og resultatet har vært melkekartonglignende skip med korte baug- og akter partier, dvs. med blokk koeffisienter på 0.83 – 0.93 (en skoboks har til sammenligning en blokk på 1.0).

Marintek har utfordret disse tradisjonelle designene og undersøkt alternative design med fokus på lengde, bredde, baug- og akterskip samt blokk koeffisient.

Resultatene viser at disse alternative designene har en litt høyere byggekostnad, men dette tjenes inn i form av lavere drivstoffkostnad. Når det gjelder EEDI, så forbedres denne for de beste av disse designene med oppimot 30 prosent.

Kategori

Intervju

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 237917

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Energi og transport

Dato

04.06.2015

År

2015

Vis denne publikasjonen hos Cristin