Til hovedinnhold

Technological and environmental challenges of Arctic shipping - a case study of a fictional voyage in the Arctic

Technological and environmental challenges of Arctic shipping - a case study of a fictional voyage in the Arctic

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Akvaplan Niva AS
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
  • SINTEF Ocean / Skip og havkonstruksjoner
Dato
26.05.2016
År
Publisert i
Polar Research
ISSN
0800-0395
Årgang
35:27977
Hefte nr.
2016
Side(r)
1 - 12