Til hovedinnhold
Norsk English

Anskaffelse og implementering av elektroniske dørlåser som velferdsteknologi

Sammendrag

Elektroniske dørlåser (e-lås) kan brukes til å potensielt effektivisere arbeidet til omsorgs-personell i kommuner når de besøker mottakere av velferdstjenester hjemme. En av fordelene med slike installasjoner er at de kan eliminere behovet for håndteringen av fysiske nøkler, noe som er tidskrevende. Direktoratet for e-helse har anbefalt, basert på erfaringer fra kommuner, at flere kommuner burde vurdere anskaffelse av e-lås. I denne rapporten beskriver vi resultatene fra en workshop holdt i regi av Trondheim kommune der representanter for ni kommuner diskuterte bruk og anskaffelse av e-lås. Gjennom gruppeøvelser ble deltakere bedt om å kartlegge utfordringer og muligheter koblet til implementering av e-lås i sine kommuner.
Funnene viser utfordringer koblet til: (1) et stort antall aktører som potensielt blir berørt av e-lås (2) integrering med eksisterende infrastruktur, som for eksempel fagsystemer og bygninger, (3) tjenestemodell og spørsmål knyttet til modeller med eller uten responssenter, og (4) forskjellige behov og planer blant kommuner med hensyn til en felles anskaffelse.
Kommuner ser tydelige gevinster koblet til innføring av e-lås. Samtidig kreves det arbeid både lokalt og nasjonalt for å håndtere punktene 1-4 over.

Oppdragsgiver: SINTEF IKT
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102012788

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2016

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A27667

ISBN

9788214059335

Vis denne publikasjonen hos Cristin