Til hovedinnhold
Norsk English

Støysonegrenser etter retningslinje T-1442 for Værøy helikopterhavn

Sammendrag

Det er beregnet støysonegrenser for Værøy helikopterhavn etter reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med programmet NORTIM, den norske beregningsmodellen for flystøy som er utviklet av SINTEF.

Støysonekartet er basert på trafikken for året 2005, samt for en prognose for 2015 og berører kun 0,19 km2 i Værøy kommune (både over land og sjø). I tillegg viser beregningene at det ikke ligger støyømfintlige bygninger innenfor kartleggingsgrenser i henhold til forurensningsforskriften.

Oppdragsgiver: Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E101.75

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A98

ISBN

82-14-02858-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin